logo 3Wcz
Šablona: Světlá

Úvod

Vše začíná semínkem.

Je neuvěřitelné, že z něčeho tak malého, může vyrůst majestátnost sama. V průběhu života nám stromy dávají stín, kyslík, klid a dotvářejí krajinu. Celá lidská historie je doprovázena dřevinami – od lovu, výroby nástrojů, mořeplavectví atd. V rukou zkušeného řemeslníka se může přetvořit trámek v topůrko, nábytek, podlahu, či okno.

A proto, když se člověk ohlédne, je neuvěřitelné, kolik podob, krásy a užitku, může mít jeden trámek, strom, semínko..